Drejet Rib

retpinden

Drejet Rib

Dette mønster er deleligt med 2

        1p *1 drejet ret 1 vrang*

         2p *1 drejet ret over ret og vrang over vrang*

Fortsæt med disse to pinde hvor alle retmasker strikkes drejet ret over ret og alle vrangmasker strikkes vrang over vrang.